JD Sự kiện giúp tạo ra kế hoạch hội nghị, các sự kiện hoặc hội nghị dựa trên Drupal. Nó đi kèm với kiểu dự kiến, các diễn giả và các nhà tài trợ trang để bắt đầu.
Chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến cách bạn có thể tạo những đốm sáng nhà tài trợ và được khách truy cập vào trang đăng ký và vé đặt phòng. Bạn sẽ không cần phải chi tiêu quá nhiều thời gian để có được trang web và chạy cho bất kỳ mục đích sự kiện của bạn.

JD Sự kiện Các tính năng

  • Quản lý mạnh mẽ và dễ dàng
  • Cross Browser Tương thích
  • Điện thoại thông minh, iPhone hoặc iPad
  • Chủ đề & Layouts Combo
  • Khối & Khu vực linh hoạt
  • Cache & CSS / JS Nén
  • Typography thêm
  • Preview Download
 
NewTemplate © 2014. Nguồn dữ liệu tham khảo trên internet và thiết kế bởi 49vn.com
Top